ارزیابی

ارزیابی چیست؟

ارزیابی محصولات ویژه، مانند آثار هنری، مهمترین بخش در هر فرآیند اقتصادی است. ارزیابی مالی آثار هنری که قرار است فروخته یا خریداری شود یکی از اصلی ترین چالش هایی است که هنرمندان، مجموعه داران، مالکان و حتی منتقدان هنری با آن روبرو هستند. گالری ایده فرصتی برای ارزیابی یک اثر هنری، اطمینان از شفافیت و کیفیت آثار هنرمندان را فراهم می کند.

گالری ایده از طریق همکاری با کارشناسان برجسته و شناخته شده در زمینه های اقتصاد هنر، ارزش های اثر هنری را ارزیابی می کند. با همکاری با کارشناسان، کاربران قادر خواهند بود تا از روند ارزیابی آثار هنری خود آگاه شوند.

چگونه می توان آثار هنری را ارزیابی کرد؟

وظیفه ارزیابی یک اثر هنری، مانند نقاشی یا مجسمه سازی مستلزم ترکیبی از اطلاعات مستقل است که به دانش خاصی نیاز دارد.

برای ارزیابی یک اثر هنری، نکات مختلفی وجود دارد که باید مشخص شود، از جمله:

  • تاریخ ایجاد اثر
  • شناخت سبک و دسته اثر
  • در نظر گرفتن دانش مکاتب هنری که اثر از آن ها الهام گرفته
  • علم به اینکه اثر قرار است چه چیزی را تحت تاثیر قرار دهد
  • شرایط تاثیرگذار در خلق اثر
  • درک متریال مورد استفاده در کار

و موارد دیگر. پس از پاسخ به سوالات ، کارشناسان می توانند ارزیابی  خود را انجام دهند.

چند مثال برای نشان دادن چگونگی سؤالات در ارزیابی یک اثر هنری وجود دارد:
سبک و دسته ، تاریخ ایجاد ، مکان ایجاد مواد مورد استفاده ، دشواری خلقت ، مدارس یا حرکاتی که اثر هنری از آن الهام گرفته و غیره است.

یک مدرسه می تواند یک گروه ملی یا محلی از هنرمندان یا یک جنبش زیبایی شناسی عمومی یا حتی یک گرایش مشترک باشد. از طرف دیگر ، مدرسه ممکن است خود را با یک دسته یا روش خاص نگران کند. دانستن اینکه در کدام یک از جنبش های هنری متعلق به آثار هنری است ، می تواند درک بیشتری از آن داشته باشد.

پاسخ به این سؤالات می تواند در مورد اهداف هنرمند و ارزش اثر هنری در بازار اطلاعات قابل توجهی داشته باشد.