گواهی اصالت، به منظور تایید کیفیت و اصالت آثار هنری صادر می‌شود و وجود آن برای کلکسیونرها می‌تواند اهمیتی دو چندان داشته باشد. گواهی اصالت، اثبات موثق کیفیت و اصالت بالای یک اثر هنری است. این اطلاعات می‌تواند شامل تاریخ خلق اثر، عنوان، ابزار، ابعاد و روش‌های استفاده شده در اثر هنری باشد. این ارزیابی را کارشناسان زبده گالری ایده بر عهده دارند. گواهی اصالت اثر هنری به امضای هر دو طرف خریدار و هنرمند باید رسیده باشد.

این روزها با رواج و گسترش روزافزون خرید و فروش آثار هنری در بازارهای داخلی و بین‌المللی و تخصصی‌تر شدن هرچه بیشتر مناسبات تجاری در فضای هنری، هنرمندان با مسائل حقوقی تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به گواهی اصالت هنری اشاره کرد.

آثار هنری زیرمجموعه، آثار معنوی قرار می‌گیرند و طی سال‌های گذشته قوانینی برای حمایت از افرادی که آثاری معنوی همچون آثار هنری به وجود می‌آورند، در مجلس به تصویب رسیده است اما قانون ایران مفهوم مالکیت معنوی را برای افرادی معتبر دانسته که بخواهند از حقوق غیرمادی خود دفاع کنند؛ مانند: حق تألیف یا موارد مشابه که در «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» به آن اشاره شده است.

این قانون در سال ۸۶ پس از تصویب در مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است و به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا و سپس دوباره برای یک دوره ۵ ساله و پس از آن در طی ۲ سال تمدید شده است؛ تا این‌که در اردیبهشت ماه سال ۹۸ اعتبار این قانون به سرانجام رسید. قانون جدیدی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه و در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید تا سرنوشت قانون جدید مسیر دیگری پیدا کند که بخش عمده‌ای از این قوانین درباره ثبت اختراعات و نه آثار هنری یا ادبی است.

با این‌حال مؤسسات هنری قادرند در حوزه اختیارات خود گواهی‌نامه‌هایی صادر کنند و اصالت آثار هنری را با توجه به نظر کارشناسان خود به تأیید برسانند که گالری ایده در این زمینه تمام تلاش خود را برای اطمینان یافتن خریداران و کلسیونرها از اصالت آثار هنری انجام می‌دهد.

گالری ایده برای ارائه گواهی صحت و سقم به هنرمندان، نظم و انضباط خاص خود را دارد. گواهی اصالت (COA) یک سند امضا شده است که صحت آثار هنری را اثبات می‌کند و شامل جزئیات مربوط به آن برای مراجعه به کلکسیونر است. این گواهی‌نامه دارای جزئیات مهمی از قبیل ابعاد، عنوان و قیمت آثار هنری است که در گواهی اصالت هر اثر هنری تک درج می شود.

 

انواع COA در گالری ایده

گواهی صحت صادر شده برای هر اثر هنری حاوی نتیجه تأیید اعتبار و ارزیابی توسط کارشناسان است. کارشناسان در گالری ایده، که آثار هنری را ارزیابی و تصدیق می‌کنند، در حوزه‌های مختلف هنری در سطح بین المللی یا ملی شناخته شده‌اند، بنابراین کلکسیونر می‌تواند به ویژگی‌های واقعی و متوسط و اصالت آثار هنری اعتماد کند.