ندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

ندایی، مردی که اسطوره می‌سازدندایی، مردی که اسطوره می‌سازد

 

ندایی در طی بیست سال از موثرترین هنرمندان واقع گرا در عرصه‌ی نقاشی بوده و در تمام این سال‌ها تنها ویژگی که آثارش رااز لغزیدن در پرتگاه تکرار و تقلید حفظ نمود بهره گیری هوشمندانه از تاثیر پذیری انسان نسبت به دنیای اسطوره و تاریخ است.

اشتراک گذاری این مطلب