نگاهی بر نمایشگاه افسارگسیخته در گالری ایده

در نمایشگاه افسارگسیخته ­و به­ واسطه شمایل اسب، «مفاهیم» و نسبت آنها در موضع سوژه ذهنی در سه ساحت خیال، روان و تاریخ جستجو می­شود و این انتخاب به درستی مفاهیمی چون آزادی و عصیان را در آثار از طریق کنش­ورزی، تلاش برای کشف مقوله­ های پنهان ادراک، حضور بی­واسطه برای دریافت پدیدارها در تخیل و روایت دوباره امر گذشته به پرسش می­کشد.

اثر مریم مقدم در نمایشگاه افسارگسیخته

المان­های زیباشناختی که در بستر نقاشی ما را به این مقولات نزدیک می­کند تاش­های رنگی، ضرب قلمو، عناصرتاریخی و فضا­های مبهم و مرز­های خیالی است. چنانکه این جست­وجوگری در قلمرو ذهن باعث فهم حدود معنایی و جایگاه ما نسبت به پدیده­ های دنیای اطراف­مان می­شود و هنگامی که به گستره پندار می­رسد امکان­های بینهایتِ خلق جهان­ های خیالی را می­ پیماید.

گالری ایده

در رویارویی با گفتمان­ های تاریخی، نیز رویدادهای مکتوم بازکاوی می­شوند و روایتی جدید را واگویه می­کنند. همچنین به نظر می­رسد دال اسب در فضاهای گوناگونی که به تصویر درآمده، ظرفیت لازم را برای این برداشت­های معنایی داشته است و هنرمندان نیز به­ خوبی از پس این مهم برآمده ­اند.

اشتراک گذاری این مطلب
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest