آرمین توحیدی

آرمین توحیدی

 • شرکت در نمایشگاه گروهی نگار خانه هفت پیکر و برگزیده شدن در این نمایشگاه در سال ۱۳۸۳

 • شرکت در نمایشگاه گروهی نگار خانه آتشزاد با عنوان نگاه ۲۰ هنرمند در سال ۱۴۰۰

 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری نکست ترکیه (آنلاین)

 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری مه و ماهی (حضوری و آنلاین)

 • شرکت در نمایشگاه گروهی آنلاین مشترک گروه نقش هنر و گالری آتشزاد در سال ۱۴۰۰

 • شرکت در نمایشگاه گروهی wizard palette 1  در کنار هنرمندان پیشکسوت و اساتید برجسته مانند استاد حبیب توحیدی و استاد پژمان شکیب و استاد پرویز معزز و استاد بابک خدابنده و هنرمندان گرامی دیگر در سال ۱۴۰۰

 • منتخب و برنده سرتیفیکیت و گواهی مسابقه بین المللی ” ستاره در حال ظهور ” در سال ۱۴۰۰

 • منتخب جشنواره افق ۱۴۰۰
 • نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری ایده
 • شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری بین المللی احسان ۱۴۰۱

  خرداد ۱۴۰۱