حامد صدر ارحامی

حامد صدر ارحامی

 • متولد ۱۳۶۰ در اصفهان
 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آپادانا، ۱۳۸۷
 • شرکت در نمایشگاه اساتید اصفهان ۱۳۸۸ گالری آپادانا
 • شرکت در نمایشگاه منتخب حوزه هنری، ۱۳۸۷ تهران- اصفهان
 • شرکت در آرت اکسپو تهران، ۱۳۸۷
 • شرکت در نمایشگاه گروه نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری خانه نقش، ۱۳۸۸
 • نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان اصفهان، ۱۳۸۸
 • نمایشگاه انفرادی در نگارخانه کوثر اصفهان، ۱۳۸۸
 • شرکت در آرت اکسپو تهران، ۱۳۸۹
 • نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای بروجن، ۱۳۸۸
 • نمایشکاه آثار در نگارخانه غدیر شهرکرد، ۱۳۸۹
 • شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان، ۱۳۹۰
 • عضو هیات داوران جشنواره هنرهای تجسمی استان چهار محال بختیاری زمستان، ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • برگزاری اولین نمایشگاه گروه نقاشان مهرفام به سرپرستی حامد صدر ارحامی در خانه نقش، 1389 
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری آرته اصفهان، ۱۳۹۰
 • ساخت مستند از زندگی و آثار حامد صدر ارحامی، ۱۳۸۹
 • فعالیت در زمینه تصویر سازی کتاب در سال، ۱۳۹۰-۱۳۸۹
 • حضور در نمایشگاه گروهی اصفهان و سن پترز بورگ در مجتمع استاد فرشچیان، آبان ۱۳۹۰
 • حضور در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران دی‌ماه، ۱۳۹۰
 • نمایشگاه انفرادی گالری ایده تهران اردیبهشت، ۱۳۹۱
 • شرکت در فستیوال آوازا ترکمنستان بعنوان نماینده ایران، ۱۳۹۱
 • شرکت در آرت اکسپوی تهران، ۱۳۹۱
 • نمایشگاه انفرادی گالری والی، مهر ۱۳۹۱
 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر، آبان ۱۳۹۱
 • شرکت در نمایشگاه تولدی دیگر گالری فریا، دی ماه ۱۳۹۱
 • شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان عروسک گالری خورشید با همکاری گالری هما، زمستان ۱۳۹۱
 • شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان پنجره‌ای دیگر در گالری ساربان، تابستان ۱۳۹۲
 • نمایشگاه انفرادی با عنوان شاه مهره گالری  والی، اردیبهشت ۱۳۹۳
 • شرکت در سومین حراج تهران، خرداد ۱۳۹۳
 • شرکت در نمایشگاه گروهی به مناسبت افتتاحیه گالری متن امروز، مرداد ۱۳۹۳ اصفهان
 • شرکت در نمایشگاه نو سنت گرایی Neo-traditional موزه هنرهای معاصر تهران، پاییز ۱۳۹۳
 • شرکت در هجدهمین حراج کریستیز هنر مدرن و معاصر دبی، ۱۸ مارچ ۲۰۱۵
 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر، اردیبهشت ۹۴
 • شرکت در چهارمین حراج تهران، خرداد ۹۴