رضا هدایت

رضا هدایت

  • متولد ۱۳۴۵ در کردستان
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر 
  • برگزاری نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی
  • برگزیده نمایشگاه طبیعت از منظر شرق در سال ۸۴ 
  • برگزیده بی‌ینال جهان اسلام در سال ۸۵ 
  • برنده جایزه تشویقی تصویرسازی نومای ژاپن در سال ۱۳۸۳ 
  • چاپ و تصویرسازی دو کتاب ”حیوانات نانجیب” و ”زندگی یک لبخند” 
  • عضو هیئت علمی دانشکده هنر سوره تهران
  • تدریس هنر در دانشگاه‌های هنری و هنرستان‌ها