سحر ورقائی

سحر ورقائی

 • متولد ۱۳۶۳ در تهران، دارای بیش از ۱۵ سال سابقه کار در زمینه نقاشی
 •  شرکت در نمایشگاه های متعدد داخلی و نمایشگاه انفرادی
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی در گالری ایده 
 • شرکت در ۲۰۲۲ Dubai Art World
 • کالیگرافیست و هنر آموز نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران 
 • عضو رسمی انجمن هنر های تجسمی وخانه هنرمندان کرج
 • کارشناس مدیریت بازرگانی
 • تدریس نقاشی کودکان برای مدت ۲ سال
 •  تدریس نقاشی بزرگساالن برای مدت ۲ سال
 •  فروش آثار از طریق سفارش از فضای مجازی
 • دوره کالیگرافی مبتدی و پیشرفته
 •  دوره ممتاز نستعلیق از انجمن خوشنویسان
 •  کسب تجربه از محضر استادان نقاشی مختلف