عبدی اسبقی

عبدی اسبقی

  • متولد ۲۰ آذر ۱۳۳۵ در تهران
  • تحصیلات هنری آکادمیک و تاریخ هنر در آتلیه زنگار، ۱۳۷۴-۱۳۷۰
  • عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
  • عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
  • تعلیم به هنرجویان از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲
  • برگزاری چندین نمایش انفرادی و شرکت در بیش از ۱۰۰ نمایش گروهی