هنرمند

اهورا محمدی​

  • متولد ۱۳۵۰ در تهران
  • کارشناسی نقاشی و ارشد تصویرسازی سازی دانشکده هنرهای زیبا
  • نقاش و گرافیست
  • نمایشگاه انفرادی و گروهی متعدد
  • مدرس دانشگاه