هنرمند

جهانبخش مطبوع​

 • متولد ۱۳۵۱ تهران
 • لیسانس نقاشی
 • نمایشگاه های عمومی:
 • ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ گالری ایده، تهران، گروهی
 • ۱۴۰۰ – ۲۰۲۲ گالری الا، تهران، گروهی
 • ۱۳۸۹ – ۲۰۱۱ گالری شیرین، تهران، گروهی
 • ۱۳۸۷ – ۲۰۰۹ گالری شیرین، تهران، گروهی
 • ۱۳۸۱ – ۲۰۰۲ گالری کوچنن، کپنهاگ، انفرادی
 • ۱۳۷۹ – ۲۰۰۰ گالری کوچنن، کپنهاگ، انفرادی
 • ۱۳۷۸ – ۱۹۹۹ گالری آرین، تهران، گروهی
 • ۱۳۷۴ – ۱۹۹۵ گالری اتحاد، ساری، گروهی