هنرمند

دلارام قائمی​

 • فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه تهران
 • تدریس رشته طراحی و نقاشی و آموزش تخصصی پرورش خلاقیت کودکان از سال ۱۳۷۶

سوابق هنری:

 • برگزاری نمایشگاه های انفرادی گروهی در ایران و خارج از ایران
 • گالری ضرابی گروهی ۱۳۷۴
 • گالری ضرابی انفرادی ۱۳۷۵
 • آتلیه شخصی انفرادی ۱۳۸۴
 • گالری خاورمیانه۱۳۹۲
 • هتل هما خیریه هنر و زنجیره امید ۱۳۹۲
 • آتلیه شخصی انفرادی ۱۳۹۲
 • گالری بندرگاه هنر موزه زمان ۱۳۹۳
 • آرت اکسپو تهران با عنوان نخستین نمایشگاه نگارخانه های جهان در ایران – دریافت گواهی ۱۳۹۳
 • گالری نگارخانه هنر ایران ۱۳۹۳
 • گالری گلستان با عنوان ۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند ۱۳۹۳
 • گالری گلستان با عنوان ۱۰۰ اثر ۱۰۰ هنرمند ۱۳۹۴
 • گالری آرت سنی مالزی ۱۳۹۳
 • نمایشگاه بین المللی شرق آسیا و اقیانوسیه مالزی – دریافت گواهی ۱۳۹۳
 • آرت اکسپو مالزی
 • هتل هما و زنجیره امید ۱۳۹۴
 • گالری نگارخانه شهر آوا و موزه موسیقی – اثر برگزیده ۱۳۹۶
 • آرت فر پارما در ایتالیا ۱۳۹۶
 • آرت فر پادوما در ایتالیا ۱۳۹۶
 • گالری شیت
 • موزه سعد آباد
 • گالری تار و پود در شیراز ۱۳۹۶
 • گالری شکوه نمایشگاه انفرادی ۱۳۹۷
 • گالری دهش پور ۱۳۹۷
 • گالری پردیس ملت هنر برای صلح ۱۳۹۷
 • گالری شکوه ۱۳۹۹
 • گالری شکوه ۱۴۰۰
 • گالری ایده انفرادی ۱۴۰۲