هنرمند

سحر ورقائی​

 • متولد ۱۳۶۳ در تهران، دارای بیش از ۱۵ سال سابقه کار در زمینه نقاشی
 • شرکت در نمایشگاه های متعدد داخلی و نمایشگاه انفرادی
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی در گالری ایده
 • شرکت در ۲۰۲۲ Dubai Art World
 • کالیگرافیست و هنر آموز نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو رسمی انجمن هنر های تجسمی وخانه هنرمندان کرج
 • کارشناس مدیریت بازرگانی
 • تدریس نقاشی کودکان برای مدت ۲ سال
 • تدریس نقاشی بزرگساالن برای مدت ۲ سال
 • فروش آثار از طریق سفارش از فضای مجازی
 • دوره کالیگرافی مبتدی و پیشرفته
 • دوره ممتاز نستعلیق از انجمن خوشنویسان
 • کسب تجربه از محضر استادان نقاشی مختلف