هنرمند

طاهره صمدی طاری

  • متولد ۱۳۶۰
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر و معماری
  • برگزاری نمایشگاه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی
  • شرکت در حراج‌های داخلی و بین‌المللی