هنرمند

فائزه افجه نیا​

  • متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۴ از تهران
  • تحصیلات دانشگاهی رشته ارتباط
  • تصویری گرافیک در سال ۱۳۷۳
  • عضو افتخاری انجمن نقاشان
  • آثار وی با عنوان نگاهی از درون زیر نظر استاد ایدین اغداشلو انجام میگیرند .

نمایشگاه ها:

  • در سال ۱۳۹۶ برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری شلمان
  • در سال ۱۳۹۷ برگزاری نمایشگاه انفرادی در موسسه فرهنگی اکو
  • و همچنین شرکت در چندین نمایشگاه گروهی