هنرمند

مهسا دواچی​

 • متولد دی ماه ۱۳۶۳
 • گرافیست و کالیگرافر
 • کارشناس ارشد ارتباط تصویری
 • عضو مرکز توسعه تجسمی کشور
 • عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران
 • فوق ممتاز خوشنویسی
 • مدرس کارگاه های گرافیک و تایپوگرافی مقطع کارشناسی دانشگاه اقبال لاهوری
 • رتبه اول نقاشیخط شانزدهمین دوره جشنواره البرده دوبی ۲۰۲۲
 • برگزیده نقاشیخط ششمین دوسالانه خوشنویسی ایران-قزوین
 • شرکت در ۲۲ نمایشگاه انفرادی و گروهی داخل و خارج کشور
 • راه یابی نقاشیخط و اینستالیشن آرت به جشنواره بین المللی فجر در ۲ سال پیاپی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰