هنرمند

شورانگیز حسینی

  • متولد 1367
  • کارشناس نقاشی
  • نمایشگاه های گروهی در:

احسان- ایده- فرهنگسرای اندیشه- ایریک

اجرای گروهی ورکشاپ باز افرش در موزه ملی ایران