سایر مقالات

You are here:
تابلو نقاشی با موضوع جامعه شناسی در هنر

بررسی دو رویکرد بازتاب و شکل دهی در جامعه شناسی هنر و بررسی نظریه بازتاب در آثار هنری ویلیام ترنر و نظریات اروینگ گافمن

پژوهش حاضر در مرحله نخست به تعریف جامعه شناسی هنر و دو نظریه بازتاب وشکل‌دهی می‌پردازد. توضیح بسیاری مختصری در مورد شیوه بررسی و ارتباط متقابل جامعه و هنر در جامعه شناسی هنر با دو عنوان رویکرد بازتاب و رویکرد شکل دهی ارایه می‌گردد و سپس با بررسی موردی و استفاده از رویکرد تحلیلی تفسیری…

ادامه مطلب
اثر پازلی دیوید یومیموتو

نگاهی بر مجسمه های دیوید یومیموتو

دیوید یومیموتو هنرمند مجسمه ساز کانادایی و متولد ۱۹۷۵ است. او مجسمه هایی بتنی و الهام گرفته از سازه های معماری می سازد و این امر به علت اشتغال او در حرفه معماری با تجربیاتی مدرن است.

ادامه مطلب
اثر جوزف کورنل

هنر ، چگونه از انتزاعگری میانه سده بیستم، به پاپ، فرهنگ شهری توده مردم تاکید میکرد و جریانساز می شد ؟

نتزاع نوعی هنر زبده گزینی از طبیعت بود ، سنت های تقلید از طبیعت را کم اهمیت نشان میداد و ابداع واقعیتی تازه برای ادراک بصری را کارکرد اساسی هنر میدانست ، اما روح طبیعت پرست آدمی هرچند جلوه های نوین هنرنمائی و کژنما شده را میستود و از آن لذت میبرد ، اما  باز در  کاوشگرایی پیرامون خود میل به انطباق زیبائی شناسی را با واقعگرائی احساس می کرد

ادامه مطلب
تصویر ریچارد دیبن کرن

نگاهی بر آثار دیبن کرن، نقاش آمریکایی

ما نیز همانند مرد درون تابلوی کنی هریس با نام «نگاه کردن به دیبن کرن»به یکی از نقاشی های ریچارد دیبن کرن آمریکایی نگاه می کنیم و با مواجه شدن با اثری در ظاهر انتزاعی به دنیای بازنمایی های او وارد می شویم.

ادامه مطلب
بیانیه مدرسه هنری ایده

برنامه وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با توجه به برنامه وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و همچنین نگاه کارشناسان و مشاوران ایشان به مقوله هنر و فرهنگ در بخش های مختلف از جمله؛ هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما، تئاتر، رسانه، کتاب، مد و…، شاهد دیدی یک سویه، جانبدارانه، سطحی و جزم اندیشانه به آنها بودیم. به نظر می…

ادامه مطلب
نقاشی با سبک انتزاعی

درک انتزاعگرائی در التهاب شرایط روحی – روانی در میانه سده بیستم

رک سبک انتزاعگرائی از هنر نخست لازم است معنای انتزاع را دریابیم و بدانیم این گرایش نوین چگونه و از کدامین خاستگاه های هنری به وجود آمده است و آیا این روش ، دغدغه هنرمند مبهوت جنگ زده قرن بیستم بوده است که بدینگونه بار روانی خویش را تخلیه می کرده است ؟  

ادامه مطلب

نگاهی بر آثار مسعود کشمیری در گالری ایده

    زنان در آثار مسعود کشمیری به طرز دلنشینی ساده، بی تکلف و آشنایند. بدون وجود برهم زننده هیچ عنصر دیگری و در فضایی خالی، در مرکز تابلو ایستاده و به فکر فرورفته اند. آنها «بودن» خود را زندگی می کنند و دست هایشان تنها چیزی است که برای اتصال به دنیای ذهنی خود…

ادامه مطلب