نمایشگاه بین المللی پوستر Covid-19

06 خرداد نمایشگاه بین المللی پوستر Covid-19
موسسه فرهنگی و هنری ایده پیرو شیوع ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن در سطح جهانی، به دلیل پایبندی به مسئولیت های اجتماعی خود و بر اساس آن اقدام به انتشار فراخوان بین المللی پوسترCovid19 کرد.
پس از انتشار این فراخوان در اسفند ماه سال 98 ، تعداد 579 شرکت کننده از 26 کشور جهان آثار خود را ارسال کردند و در نهایت 62 اثر از 58 هنرمند برای شرکت در نمایشگاه توسط هیئت انتخاب شدند.
گفتنی است دبیری فراخوان را حسین محمدی وحیدی بوده و دبیری هنری را ناصر نصیری بر عهده داشته اند.
هیت داوران نهایی فراخوان:
 • مارکوس وایزیک(آلمان)
 • آلن لوکرنک(فرانسه)
 • کارل میچک(جمهوری چک)
 • علی خسروی
 • ایرج میزرا علیخانی
 • بیژن صیفوری
 • آرش سلطانعلی
آثار طراحان زیر مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت:
 • Elham Salehi_Iran
 • Chia Hsiang Lee_Taiwan
 • maria_papaefstathiou_Greece
آثار متشکل از:
 • استفان لچوار (لهستان)
 • ایروان هارنوکو (اندونزی)
 • کریستوفر هان (کره جنوبی)
 • هی هوانگ (چین)
 • مهردخت دارابی (ایران)
 
اسامی طراحان برگزیده به شرح زیر می باشد:
 • برگزیده اول: Yongfang Wang_China
 • برگزیده دوم: Elahe Abyat_Iran
 • برگزیده سوم: piotr_Pietrzak_Poland
 • برگزیده چهارم: wojciech Osuchowski_Poland