نمایشگاه انتزاع

انتزاع، نمایشگاه آثار گروهی نقاشی

هنرمندان: 

سعید امکانی، صادق ادهم، الهام باقری، صفا بنایی، مهدی جلالی، آرزو جباری، هانیه کرکچی و زهرا نازدار

استیتمنت:

انتزاع می‌تواند سبک درونی هنرمند در خوانشی اندیشه ورزانه باشد؛ از آن رو که مفاهیم گسترده درون را در ایجازی بصری و فرمی به تصویر می‌کشد. گمان می‌رود درون مایه‌های اکسپرسیو این آثار راه خود را از خلال سبک‌های متفاوتشان و با استفاده از فرم‌های نو به این حوزه باز کرده‌اند.

جزئیات نمایشگاه