نمایشگاه انسان، حیوان طبیعیت

نمایشگاه آثار تجسمی با عنوان "انسان، حیوان، طبیعت"

هنرمندان:

عبدی اسبقی، اکرم افضلی، ابوحمید اسدی، زهرا پرکاه، پروانه رزاقی، حسین خوش رفتار، الیاس ستاری، نیلوفر قادری نژاد، مسعود کشمیری،طاهره صمدی طاری، ساغر مسعودی، امیرعلی مومن، رضا هدایت، آرمان یعقوب پور

 

 استیتمنت:

انسان هزاره‌ها در دامان زمین و آسمان بالید، از آن تغذیه و آن را ستایش کرد و از آن الهام گرفت تا آن زمان که میان خود و باقی هستی فاصله انداخت و به طبیعت به‌شکل بیگانه‌ای نگاه کرد که تنها می‌توانست از آن بهره‌برداری کند. او دیگر نه حیوانی ناطق، نه حیوانی ابزارساز بود؛ او فقط و فقط انسان بود؛ انسانی جدا مانده از باقی هستی، تکه‌ای تک افتاده از یک کل بهم پیوسته. و این‌گونه بود که انسان از دامان طبیعت به دامان خودش پناه آورد، از طبیعت برید و به آینه چشم دوخت، جدا مانده از آنچه زمانی بخشی از آن بود.

اما طبیعت همیشه برای هنرمندان رهایی‌بخش و الهام بخش بوده و هست و هنرمند همچنان جهان را ترکیبی می‌داند از خودش، طبیعت و حیوان، هروله‌ای میان دنیای درون و بیرون. نمایشگاه «انسان، حیوان و طبیعت»، با این نگاه به آثار هنرمندان ایرانی معاصر نگاهی انداخته است، هنرمندانی که نگاهشان اگرچه شاید به درون باشد اما همچنان به این پیوستار پایبندند و آن را رهایی بخش می‌دانند.

جزئیات نمایشگاه