نمایشگاه میتوس در گالری ایده

نمایشگاه آثار تصویرسازی‌های مونا پاینده با عنوان "میتوس"

استیتمنت:

این مجموعه فقط برای من اثر هنری نیست.
هرکدام از این اسطوره ها همان­طور که معانی اسم­هایشان نشان می­دهد روایت خلقت چیزی هستند و علت وجود آن را توضیح می­دهند.
خطوط و حجم در کارها نمادی از بزرگی، مهر و مقاومت دنیای اساطیر خیالی و افسانه ای من هستند که در روزگار کهن ستایش می­شدند و نماد مردم سرزمینمان بوده اند. اسطوره های من نماد زندگی پیش ازدانش و نشان مشخص روزگاران باستان هستند.
رنگ­های به کار رفته نشانی از روح مقدس و شاد و زندگی پاک آنها دارند.

جزئیات نمایشگاه