نمایشگاه آثار نقاشی آرمین توحیدی با عنوان “فراتر از زمین و زمان” – 14 اردیبهشت 1403

استیتمنت

فراتر از زمین و زمان در آثار آرمین توحیدی ، عرف ها و هنجارهای سنتی را در هم می شکند و نگاهی نو در مفهوم هنر نقاشی ایفا میکند.

این آثار فراتر از نگاه جامعه نخبگان هنری می باشد و به عنوان هنری محسوب می شود که که خارج از قواعد دست و پا گیر آکادمیکی به دلیل جسارت و فی البداهگی آثار، تبدیل به نمادی از پیشرفت و نوآوری می گردد که به عنوان هنرمندی فراتر از زمین و زمان خود تبدیل شده و آثارش با استفاده از نگاه تلفیق گرایانه و حساسیت های درونی اش با فیگور های دفرمه و استلیزه شده در کنار هارمونی رنگ های کامپلمنتری خلق می گردد.

ستاره ای در حال ظهور را القا می کند که ضمن پیشرو بودن، آثارش شگفت انگیز و در تقابل با ایده ها و شیوه های مرسوم، چالش برانگیز به نظر می رسد.


تاریخ برگزاری: ۱۴ الی ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
زمان برگزاری: ساعت ۱۶ الی ۲۰