آرش فتحی

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰
تصویر آرش فتحی

آرش فتحی هنرمند

 

آرش فتحی

آرش فتحی

آرش فتحی

آرش فتحی متولد تهران اردیبهشت ۱۳۶۱
کارشناس مترجمی زبان از دانشگاه آزاد اسلامی کرج

نمایشگاهها:

  • ۱۳۹۰ گروهی گالری بهزاد
  • ۱۳۹۲ گروهی اداره ارشادکرج
  • ۱۳۹۴ گروهی خانه هنرمندان تهران
  • ۱۳۹۶ گروهی خانه هنرمندان تهران
  • ۱۳۹۶ انفرادی خانه هنرمندان
  • ۱۳۹۷ گروهی گالری آکدنیزانکارا
  • ۱۳۹۹ انفرادی گالری ایده
  • شرکت در فراخوان ها و ورکشاپهای متعدد تهران