آیدا رزاق زاده

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
مرداد ۶, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
مرداد ۶, ۱۴۰۰
تصویر آیدا رزاق زاده

آیدا رزاق زاده هنرمند

 

آیدا رزاق زاده

آیدا رزاق زاده

تصویر آیدا رزاق زاده
  • آغاز فعالیت هنری از سال ۸۹
  • تدریس در آموزشگاه دایره رنگی
  • برگزاری نمایشگاه گروهی در نگارخانه ی مانا ۱۳۹۵
  • نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای معرفت۱۳۹۶
  • نمایشگاه گروهی در نگارخانه ی سرو ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای خاوران ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی در موزه ی فلسطین ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی تعلیق گالری ایده
  • نمایشگاه گروهی ارجاسب گالری ایده