ابراهیم اکبری گرز

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
تیر ۵, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
تیر ۵, ۱۴۰۰

نقاش ابراهیم اکبری گرز

ابراهیم اکبری گرز

ابراهیم اکبری گرز

• ۱۳۵۲/۲/۱
• کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر ۱۳۸۰
• کارشناسی ارشد نقاشی با کسب رتبه اول از دانشگاه هنر و معماری ۱۳۹۴
• عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
• عضو مرکز توسعه هنرهای تجسمی ایران
• دوره تخصصی طراحی در آتلیه احمد وکیلی ۱۳۸۳ – ۱۳۸۰
• آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی “نگاه شرقی” موسس و مدیر مسئول از ۱۳۸۳ تا کنون

 نمایشگاههای  انفرادی

 • گالری هفت ثمر ۱۴۰۰ “اقلیم خیال”
 • نگاه گذر هنر سایت فرهنگی و هنری شهرداری تهران ۹۹ ( نمایشگاه مجازی (
 • گالری شهرازی گرگان ۹۹ ( نمایشگاه مجازی )
 • گالری روحا بابل ۹۹ ” درخت دیوانه ۲ “
 • هفت ثمر ۹۹ ” ذات طبیعت “
 • سایه ۹۹ ” جهان انتزاعی “
 • ایده ۹۸ “درخت دیوانه”
 • خانه هنرمندان ، زمستان ۹۶ “اختلال در واقعیت”
 • گالری شیلا ۱۳۹۴ “به صحرا شدم”
 • فرهنگسرای دانشجو ۱۳۸۵داوری نقاشی
 • “ششمین جشنواره هنری دانشجویان و دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور”
 • “پویش سلف پرتره”
 •  مجله تندیس (انتشار اثر) گروهی ها
 • گروهی های طراحان آزاد
 • “من” خودنگاره هایی از هنرمندان معاصر ایران به کوشش گالری طراحان آزاد و رزیتا شرف جهان در گالری های
 •  کبود تبریز ۹۸
 • امروز اصفهان ۹۸
  • هان شیراز ۹۹
  • “شب تاب ۷” ۹۸
  • “شب تاب ۸” ۹۹
 • ” شبتاب ۹ ”  ۹۹گروهی های انجمن نقاشان ایران
 •  ” کارنمای مجازی ”  وبسایت انجمن نقاشان ۹۹
 • “هفت کارنما در یک نگاه” موزه هنرهای معاصر اصفهان تیر و مرداد ماه ۹۷
 • “کارنمای پژوهشی ۶” آبان ۹۶
  • “طراحی” پردیس پارک ملت ۹۲
  • “پاییز و زمستان” خانه هنرمندان ۹۲
  • “روز تهران” موزه امام علی ۹۱
  • “گلشن خیال” موزه هنرهای معاصر ایران ۹۱
  • “منتخب آثار اعضای وابسته انجمن” در خانه هنرمندان ۹۱
  • “سه نسل سه نگاه” موزه هنرهای معاصر اصفهان۱۳۹۰
  • “انسان” خانه هنرمندان ۱۳۹۰
  • حوزه هنری شیراز ۱۳۸۹
  • پردیس پارک ملت ۱۳۸۸
  • “ذهن طراحی” ورکشاپ ، خانه هنرمندان گالری ممیز ۱۳۸۷
  • “پاییزه” فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۷
  • بازار های نقاشی انجمن نقاشان در سالهای ۹۴ – ۹۳ – ۹۲ – ۹۱ – ۸۹ورکشاپ وگروهی های دیگر
 • باغ موزه هنر ایرانی ” باغ من ، بهار من ” ۹۹ و بهار ۱۴۰۰
 • لاله ” فروش سالانه ” ۹۹
 • ایده ” افسار گسیخته ” ۹۹
 • کبود تبریز ” قرنطینه ” ۹۹
 • ” کرانه منفک ” خانه هنرمندان ۹۹
 • ” یونسکو کلاب ” مجازی دپارتمان ایران ۹۹
 • آریا ” نقاشیهای کوچک “
 • ایده ” ارجاسب “
 • گالری طراحی هنر و ژاله ۹۹
 • شنگرف ۹۹
 • سایه ۹۹
  • ای وان ( مجازی ) ۹۹
  • “روزی یک سلف پرتره” کبود
  • دانژه و آرتیبیشن (مجازی)۹۹
  • لاله ۹۸
  • شلمان ۹۸
  • آیریک ۹۸
  • شروه ۹۸
  • شروه ۲ ۹۸
  • شروه ۳ ورکشاپ ۹۸
  • “اولین حراج بزرگ هنرمندان معاصر ایران” هتل پارسیان اوین ۹۸
  • ورکشاپ ، موزه صنعتی ۹۸
  • ایده اسفند ۹۷
  • نوران ۹۷
  • آس ۹۷
  • ایده ۹۷
  • آتشزاد ۹۵
  • “پیچ شمیران” هنرستان هنرهای زیبا ۹۴
  • “نمایشگاه بین المللی شانزدهمین دستاوردهای واحد تهران مرکز” ورکشاپ ، لوح تقدیر ۹۴
  • لومانو ۹۴
  • عقیلی ۹۴
  • باغ موزه قصر ۹۴
  • شلمان ۹۴
  • هفتان ۹۴
  • “اولین جشنواره هنرهای تجسمی شهرداریهای تهران ” موزه امام علی ۱۳۸۷
  • ” مقاومت سی و سه روزه لبنان ” فرهنگستان هنر ۱۳۸۸