نمایشگاه نقاشی و مجسمه از انسان تا نسیان

طاهره صمدی
طاهره صمدی
مرداد ۶, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه انسان تا نسیان

نمایشگاه گروهی انسان تا نسیان

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه از انسان تا نسیان

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه از انسان تا نسیان

گشایش جمعه ۱۵ مرداد الی ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

نگاه به موضوع فراموشی از آن جهت که میتواند بیانگر تلاش دوگانه انسان باشد، قابل توجه است. این دوگانگی از سویی به یادآوردن خاطرات و از سویی تلاش برای درمان زخم های آن را در بر میگیرد.
میل شدید انسان برای فراموش کردن، نشئگی کوتاه مدت و عوارض بلندمدت را برایش به ارمغان آورده است. مامنی که فراموش کردن برای گریز از مسئولیت ایجاد کرده است، خود دامی برای هستی انسان به شمار میرود، از این روست که انسان تعریفی از خود ندارد چراکه همواره در حال فراموشی و تحریف خود است. به قول مارتین هایدگر، در دورانی زندگی میکنیم که هستی را از یاد برده ایم و حتی همین نکته «فراموشی هستی» را نیز از یاد برده ایم.
هنرمندان این مجموعه، «فراموشی» را یک انتخاب میدانند و مخاطبین را به بازخوانی تعاریف ذهنی شان، دعوت میکنند.

فاطمه شیخ محمدی

نازنین جهانیان

پریوش قاسمی

آرش ایمانی

مهدی براتی

مژگان عبداللهی دولق

نعیمه مهدوی

رویا رحیم دوست

کیمیا نوریان