حامد صدرارحامی

عبدی اسبقی
عبدی اسبقی
دی ۲۵, ۱۳۹۸
پیام یاسینی
پیام یاسینی
دی ۲۵, ۱۳۹۸
حامد صدرارحامی

 

حامد صدر ارحامی

حامد صدر ارحامی

حامد صدرارحامی

متولد ۱۳۶۰ اصفهان عضو گروه نقاشان ایماژ عضو گروه هنری سویدا سرپرست گروه نقاشان مهرفام برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری کوثر، خانه هنرمندان، گالری آپادانا، کتابخانه ملی ترکمنستان، مرو، فرهنگسرای بروجن و شهرکرد و… شرکت در نمایشگاه‌های گروهی متعدد گروه ایماژ، گروه مهرفام در اصفهان، شرکت در نمایشگاه‌های گروهی موزه هنرهای معاصر اصفهان و… شرکت در آرت اکسپوی تهران ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران عضو هیأت داوران جشنواره هنرهای تجسمی بروجن ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ عضو هیأت داوران انتخاب آثار در دومین نمایشگاه نقاشان واقع‌گرا موزه هنرهای معاصر اصفهان

نمایشگاه انفرادی در مرو ترکمنستان ۱۳۸۴

نمایشگاه انفرادی کتابخانه ملی ترکمنستان(عشق آباد) ۱۳۸۴

شرکت در اولین نمایشگاه نقاشان ایماژ ۱۳۸۶ حوزه هنری

شرکت در دومین نمایشگاه نقاشان ایماژ ۱۳۸۷ حوزه هنری

نمایشگاه نقاشی پاییز گالری آپادانا ۱۳۸۷

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آپادانا ۱۳۸۷

شرکت در نمایشگاه منتخب حوزه هنری ۱۳۸۷ تهران- اصفهان

شرکت در آرت اکسپو تهران ۱۳۸۷

شرکت در نمایشگاه اساتید اصفهان ۱۳۸۸ گالری آپادانا

شرکت در نمایشگاه گروه نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری خانه نقش ۱۳۸۸

نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان اصفهان ۱۳۸۸

نمایشگاه انفرادی در نگارخانه کوثر اصفهان ۱۳۸۸

شرکت در آرت اکسپو تهران ۱۳۸۹

نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای بروجن ۱۳۸۸

نمایشکاه آثار در نگار خانه غدیر شهرکرد ۱۳۸۹

شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۸۸

شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان ۱۳۹۰

عضو هیات داوران جشنواره هنرهای تجسمی استان چهار محال بختیاری زمستان ۱۳۸۹-۱۳۹۰

برگزاری اولین نمایشگاه گروه نقاشان مهرفام به سرپرستی حامد صدر ارحامی ۱۳۸۹

ساخت مستند از زندگی و آثار حامد صدر ارحامی ۱۳۸۹

شرکت در نمایشگاه گروه نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری آرته اصفهان ۱۳۹۰

فعالیت در زمینه تصویر سازی کتاب در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

حضور در نمایشگاه گروهی اصفهان و سن پترز بورگ آبان ۱۳۹۰ مجتمع استاد فرشچیان

حضور در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران دیماه ۱۳۹۰

نمایشگاه انفرادی گالری ایده تهران اردیبهشت ۱۳۹۱

شرکت در فستیوال آوازا ترکمنستان بعنوان نماینده ایران ۱۳۹۱

شرکت در ارت اکسپوی تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه انفرادی گالری والی مهر ۱۳۹۱

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر آبان۱۳۹۱

شرکت در نمایشگاه تولدی دیگر گالری فریا دی ماه ۱۳۹۱

شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان عروسک گالری خورشید با همکاری گالری هما زمستان ۱۳۹۱

شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان پنجره ای دیگر در گالری ساربان، تابستان ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی با عنوان شاه مهره گالری والی، اردیبهشت ۱۳۹۳

شرکت در سومین حراج تهران، خرداد ۱۳۹۳

شرکت در نمایشگاه گروهی به مناسبت افتتاحیه گالری متن امروز، مرداد ۱۳۹۳ اصفهان

شرکت در نمایشگاه نو سنت گرایی Neo-traditional موزه هنرهای معاصر تهران پاییز ۱۳۹۳

شرکت در هیجدهمین حراج کریستیز هنر مدرن و معاصر، دبی ۱۸ مارچ ۲۰۱۵

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر اردیبهشت ۹۴

شرکت در چهارمین حراج تهران خرداد ۹۴

نمایشگاه گروهی نگارخانه بیان اسفند ۹۵

نمایشگاه گروهی کلکسیونر گالری آرتیبیشن بهمن ۹۷