روزبه دبیرى

علیرضا بیدارى
علیرضا بیدارى
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸
روزبه دبیرى

 

روزبه دبیرى

روزبه دبیرى

روزبه دبیری متولد ۱۳۶۰ و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هن رهای زیباست. او از سال ۱۳۹۰ عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران و از سال ۱۳۸۴ عضو افتخارى رشته نقاشى در مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى است.

وى همچنین تجربه بیش از یک دهه تدریس مستمر در دانشگاه هاى تهران دارد. او در کارنامه خود شرکت در نمایشگاه هاى متعدد گروهى در گالرى هاى تهران را دارد

چهارمین دوسالانه نقاشى معاصر جهان اسلام، مؤسسه فرهنگى هنرى صبا در . سال ۸۵ .

هفتمین نمایشگاه طراحى معاصر ایران، گالرى آتشزاد در سال ۸۶

دومین نمایشگاه منتخب نسل نو، در سال ۸۶

نمایشگاه”جلوه نگارگرى در نقاشى معاصر ایران“، گالرى ماه، در سال ۸۶

نمایشگاه نقاشى اعضاى انجمن نقاشان هنرمند ایران با عنوان ”شب“، در سال ۱۳۸۶ .

وى همچنین دو نمایشگاه انفرادى در گالرى لاله در سال هاى ۸۷ و ۸۶ برگزار کرده است.

نخستین اکسپوى دانشجویى دانشگاه سوره، در سال ۸۷ .

سومین نمایشگاه منتخب نسل نو، در سال ۸۷ .

نمایشگاه ”تجربیات ایرانى“، پردیس هنرهاى زیبا در سال ۸۷ .

نمایشگاه ”جهان جایى براى زیستن“، نگارخانه و مرکز هنرى سعدآباد.

اولین جشنواره نقاشان امروزى، در گالرى لاله در سال ۹۶ و بیش از ده نمایشگاه گروهى دیگر.

نمایشگاه کوارتت نگاه در گالری ایده در سال ۹۸