پروانه رزاقی

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰
تصوی پروانه رزاقی

 

پروانه رزاقی

طلا درنگی
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری ایوان سپید-۱۵ اسفند ۹۳
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری نیوان-۷ خرداد ۹۵
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری نیوان ۱۹ شهریور ۹۵
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری نیوان-۸ بهمن ۹۵
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-نگارخانه بهنام دهش پور-۵ خرداد ۹۶
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری شکوه-۱۷ آذر ۹۶
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری خانه هنرمندان-۲۵  خرداد ۹۷
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-نگارخانه بهنام دهش پور-۷ تیر ۹۷
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-نگارخانه لاله-۴ آبان ۹۷
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-خانه هنرمندان-۱۲ مهر ۹۸
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-خانه هنرمندان-۱۲ مهر ۹۸
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گالری شروه-۱۹ مهر ۹۸
 • نمایشگاه گروهی نقاشی-گاری آس-۲۴ آبان ۹۸