علیرضا بیدارى

رضا هدایت
رضا هدایت
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸
روزبه دبیرى
روزبه دبیرى
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸
علیرضا بیدارى

 

علیرضا بیدارى

علیرضا بیدارى

علیرضا بیدارى متولد خرداد ۱۳۴۶ در تهران و دانش آموخته رشته طراحى صنعتى دانشکده Avenue Road Artschool هنرهاى زیبا دانشگاه تهران است. همچنین فارغ التحصیل واقع در شهر تورنتو کانادا است.

علیرضا بیدارى نقاشى را زیر نظر استادانى همچون مایکل آنتکویک، یعقوب عمامهپ یچ و نیلوفر قادرىن ژاد آموزش دیده است. او در کارنامه خود شرکت در نمایشگاه هاى متعدد گروهى در گالرى هاى تورنتو و تهران را دارد

نمایشگاه انفرادى وى در سال ۷۹ در گالرى شهلا همایونى برگزار شده است. به گفته خانواده، وى از ۳ سالگى به طور خودجوش شروع به ترسیم خطوط و نقاشى کرد و به زودى در این کار، آشکارا استعدادى درخشان و شوقى فراوان از خود نشان داد وى بعدها در زمینه هاى مختلفى چون تصویر سازى براى کتاب، جلد مجلات، بیلبورد و فیلم سینمایى، طراحى گرافیک، طراحى صنعتى، نقاشى دیوارى و غیره، به طور فراگیر و حرفها ى کار کرد اما در کنار این فعالیت ها و با وجود مشغله هاى مختلف زندگى، او نقاشى و آموختن را همواره با عشق ادامه داده است و اخیرا با تمرکز و ممارست بیشتر به دنبال تبلور و پرورش زبان بصرى شخصى و خلق تصاویر بصرى از زاویه دید خود به جهان، منطبق با فلسفه زیستى خود مىب اشد.

نمایشگاه کوارتت نگاه در گالری ایده در سال ۹۸

نمایشگاه دوسالانه نقاشى تهران، موزه هنرهاى معاصر در سال ۷۶ .

نمایشگاه درگالرى Toronto Queen ،در سال ۷۶

نمایشگاه دوسالانه نقاشى تهران، موزه هنرهاى معاصر در سال ۷۶ .

و نمایشگاه انفرادى در گالرى شهلا همایونى برگزار شده در سال ۷۹

نمایشگاه در گالرى Spazio dell’Arte واقع در تورنتو در سال ۸۹ ۹۰