مروری بر آثار و بزرگداشت زنده یاد عنایت الله روغنچی در نقاشی قهوه خانه

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

مروری بر اثار و بزرگداشت زنده یاد عنایت الله روغنچی در نقاشی قهوه خانه

نمایشگاه آثار مرحوم عنایت الله روغنچی

افتتاحیه جمعه ۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۸

مرحوم عنایت االله روغنـچى از استادان مجسمه سازی و نقاشی، از نقاشان سبک قهوه خانه است. او دوره های آموزشی خود را در اروپا گذارند و در طی عمر پربار خود، بیش از هفتاد سال به حرفه هنر پرداخت. از ایشان آثار منحصر بفرد و دیده نشده‌ای در زمینه نقاشی قهوه خانه به جا مانده است.

موسسه فرهنگی هنری ایده به منظور بزرگداشت آن هنرمند فقید، اقدام به برگزاری نشست بررسی آثار آن مرحوم نموده است. این نشست با گفتگوی کیانوش معتقدی با دانشمند هنرهای مردمی ایران، استاد هادی سیف درباره نقاشی قهوه خانه و بررسی آثار استاد عنایت الله روغنچی در این عرصه، در مورخ پنجشنبه سوم بهمن ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن گالری ایده برگزار خواهد شد.

همچنین نمایشگاهی از آثار استثنایی و منحصر بفرد دیده نشده از مرحوم عنایت الله روغنچی در روز جمعه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت در گالری ایده افتتاح خواهد شد و تا مورخ هشتم بهمن ماه ادامه خواهد یافت.این آثار ارزشمند در این نمایشگاه برای اولین بار پیشکش چشمان هنردوستان خواهد شد‌.از ویژگی های این آثار می‌توان به ضرب قلم های قدرتمند استاد عنایت الله روغنچی و همچنین سبک متمایز و منحصر بفرد ایشان در نقاشی قهوه خانه اشاره نمود که در کنار آثار مشابه در همین مکتب، میتوان به جرات در رده ممتاز و جزو آثار شاهکاری استثنایی و متمایز از آثار دیگر هنرمندان هم رده ایشان، به شمار آورد.

نمایش آثاری خاص و استثنایی از مرحوم عنایت الله روغنچی در سبک نقاشی قهوه خانه، در گالری ایده از جمله فعالیت ها و رویکردهای گالری ایده است که در راستای توجه و تمرکز موسسه فرهنگی هنری ایده بر هویت ایرانی و هنرهای مردمی ایران برگزار می‌شود.

نقـاشى قهـوه خانه مى تواند حلقــه مفقوده هویت ایـرانى در دوران جدیـد آن باشد؛ جـایى که نقـاشان آن به جـاى پرداختـن به بازنـمایىهاى عیـنى و طبـیعتگرایانه یا گرایـشهاى دیـگرى که از اندیـشه برمى آمـد، براى خلـق چیزى دست به قلم بردند که هویـت ایرانى در آن ریشه داشت و این ریشه ها چیزى نبود مگر آیینها، باورها و اسطوره هاى ایرانى که بخش عمده آنها از اشعار حماسى پارسى و بخشى دیگر از روایتهاى مـذهبى نشأت مى گرفت.

نقاشى قهوه خانه، نوعى از نقـاشى است که مرکز توجه آن مردم کوچه و بازار و باورهاى آنان دربـاره هویت خودشان است؛ اسطوره ها و داستانسرایى هایى که به طرز رفتار، شیـوه زندگى و فرهنـگ همان جامعه شکل میداد.

مرحوم عنایت الله روغنچی