مسعود کشمیری

کاظم خراسانی
کاظم خراسانی
دی ۲۷, ۱۳۹۸
کاویان هازلی
کاویان هازلی
دی ۲۷, ۱۳۹۸
مسعود کشمیری

 

مسعود کشمیری

مسعود کشمیری

مسعود کشمیری

مسعود کشمیرى متولد ۱۳۵۵ است. وى لیسانس رشته گرافیک از دانشگاه هنر تهران و فارغ التحصیل ارشد انیمیشن از همین دانشگاه استپ مسعود کشمیرى در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهى حضور داشته است و تاکنون ۳ نمایشگاه انفرادى برگزار کرده است. ”نقاشى هاى مسعود کشمیرى سهم و نقش نقاشى کارآمد و استادکارى چیره دست را اعلام مى کنند که همراه با جمعى قابل توجه، به نقاشى واقع گراى امروزى شده مى پردازند و حاصلى در خور باقى مى گذارند. نقاشى هاى این مجموعه به طور عمده به تصویرگرى زنان و دختران جوانِ اغلب ایستاده اختصاص پیدا کرده اند و اشاره به نگاه شیفته و جستجوى مداوم او در این زمینه دارند؛ نقاشى هایى که از حیث شیوه و روش کار، یادآور تصویرگرى هاى استادانه نقاشان و تصویرگران مجله هاى معتبر « تصویرگرى » آمریکایى دهه هاى پنجاه و شصت میلادى اند که با ضربه هاى غلیظ و ماهرانه از کار درمى آمدند، و از همین جاست که اتصال و ارتباط کارا و بامحکم و مشخص مى شود و این همسانى و هماهنگى، نه نقصان، که علامت امتیاز و خلوص کار اوست. زن ها و دختران نقاشى هاى او اغلب بىتکلف « پز » کار مشخصى نمى کنند و هرچند در حالت هایى عادى و در رفتارى ساده و گرفته اند، اما -و بى هیچ پیام و پیغامى- پیشاروى نقاش به نظر مى رسد که بیشتر به صرف زن بودنشان است که انتخاب و توجیه مى شوند و وقتى در قابى و لحظه اى تصادفى از زندگى روزمره قرار مى گیرند، حسى از پیرامون دلخواه و انتخاب شده نقاش را در خود جا مى دهند. مسعود کشمیرى طراح توانمندى هم هست و جز طرح هایى نرم و راحت از آدم هاى نشسته در اطاق و اطاق هاى در انتظار آدم ها، تصویرگرى ها و قصه هاى مصور معمول قرن گذشته را هم با مهارت بودن او را هم « کمیک بوک » به شیوه هاى انجام و ادامه مى دهد و زمینه این و نقاشان و تصویرگران معتبر دیگرِ « روایت گر » ، از جاهاى دورى مثلا کارهاى میلادى، مى شود سراغ گرفت. باید خوشحال باشیم که « ان-سى– وایت » دهه چهل نقاشى چنین توانمند و با استعداد در میان ما حضور دارد و کار مى کند، و معاصر است، بى آن که به خاطر معاصر بودن، چیره دستى و شیوه و معنا و اشتیاق خود را واب گذارد و فراموش کند. آیدین آغداشلو

نمایشگاه گروهی، گالری سین، تهران۱۳۸۹

نمایشگاه گروهی، گالری سین، تهران ۱۳۹۰

نمایشگاه انفرادی، گالری اُ، تهران ۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی، «چشم‌های قرضی»، گالری آرتا، تورنتو ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «خود در ادراکی دیگر»، گالری سایه، تهران ۱۳۹۷

نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه نقاشی، گالری وصال شیرازی، شیراز۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «من سهراب سپهری»، موزه گالری دیدی، مازندران ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «دفتر طراحی»، نگارخانه چهارده، تهران ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «ناهمسنگ»، گالری سایه، تهران ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «پاسپورت (سلف‌پرتره)»، گالری ژاله، تهران ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی، «باران بهانه شد»، گالری سرزمین هنر، تهران ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی، «خیالباف»، گالری اکنون، اصفهان ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر ۳»، آرتیبیشن، تهران ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی، «اشیای مصور»، گالری سرزمین هنر، تهران ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی، «رویای ناتمام»، گالری ایده، تهران ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی، «کادو آرت ۲»، نگارخانه شمیده، تهران ۱۳۹۸