مهدی جلالی

ناصر عزیزی
ناصر عزیزی
مرداد ۶, ۱۴۰۰
مهدی منتصری
مهدی منتصری
مرداد ۶, ۱۴۰۰
تصویر مهدی جلالی

مهدی جلالی نقاش

 

مهدی جلالی

مهدی جلالی

تصویر مهدی جلالی
 • متولد : ۱۳۵۳ – شاهرود
 • کارشناسی ریاضی گرایش محض دانشگاه صنعتی شاهرود  ۱۳۷۷ -۱۳۷۳
 • کارشناسی نقاشی ،(دانشگاه هنر و معماری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  ۱۳۹۹ – ۱۳۹۵

نمایشگاه انفرادی:  

 • نمایشگاه انفرادی با عنوان تئوری بینظمی گالری والی ۱۳۹۸
 • نمایشگاه انفرادی آنلاین، گالری گلستان ۱۴۰۰

نمایش های گروهی :

 • نمایشگاه گروهی گالری خط سفید ۱۳۹۸
 • شرکت در اولین سالانه هنر آرت پی، گالری فرمانفرما ۱۳۹۸
 • شرکت در هفتمین جشنواره هنر برای صلح، گالری باروک ۱۳۹۸
 • شرکت در دومین اکسپو نقاشی دانشگاه الزهرا، خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۸
 • نمایشگاه گروهی آنلاین، گالری گلستان ۱۳۹۸
 • نمایشگاه آنلاین هنرمندان معاصر ایران، گالری ایرانشهر ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند، گالری گلستان ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی دگردیسی، گالری ایده ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی نامحدودیت، گالری علیها ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی موزه گالری دیدی ۱۳۹۹
 • نمایشگاه گروهی انتزاع، گالری ایده ۱۳۹۹