نمایشگاه طبیعت نو

طاهره صمدی
طاهره صمدی
شهریور ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه طبیعت نو

نمایشگاه نقاشی طبیعت نو

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی طبیعت نو

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی

گشایش ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

تا ۲۴ شهریور ماه
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

اگر جمال طبیعت را سلام خداوند به آدمیان دانیم، توان گفت که شعر شاعران وهنر هنرمندان پاسخی بدان سلام است.

دکتر الهی قمشه ای

 

طبیعت سراسر هنر است و نو شدن و تازگی یافتن تنها به وسیله ی طبیعت ممکن است و تمام جهان پیرامون از این قانون هدایت میشود؛و هنر به دست طبیعت شکل میگیرد و رشد میکند.

هنر طبیعت را الگوی خود قرار میدهد؛ از این رو پناه بردن به طبیعت ساده و متواضع و الگو گرفتن از آن، تنها راه آرامش انسان امروزی و دور شدن از دغدغه های زندگی است.

جذابیت طبیعت به قدری برای ما امری بدیهی است که در طول تاریخ بشریت و حتی در تجربه های خودمان به دشواری میتوانیم به یاد  بیاوریم که طبیعت آشکارا ارزش تحسین شدن داشته است.

در راستای این هدف ،  هنرمندان در این نمایشگاه  با استفاده از ضربه قلم ها و رنگ های الهام گرفته شده از طبیعت، شیوه ی نگاه خود به طبیعت را به تصویر کشیده اند.

نسترن خوش نظر

حسین خوش رفتار

علی تقوابلسی

محبوبه خوش نظر

پرویز روزخش

ابراهیم اکبری گرز

بهروز مجیدی

 

به کوشش نسترن خوش نظر