نمایشگاه نقاشی هفت اقلیم عشق

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه هفت اقلیم عشق

نمایشگاه هفت اقلیم عشق در گالری ایده

نمایشگاه نقاشیخط هفت اقلیم عشق

نمایشگاه نقاشیخط

افتتاحیه جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹

خط از دیرباز بخش مهمى از تاریخ و هویت سرزمینمان بوده است.
ماندگارى و جاودانگى از دل سنگ ها، کتیبه ها و نقش برجسته ها آغاز گردید و با همنشینى رنگ و نقش، جلوه گاه زیبایى و کمال آفریده شد. دستان توانا هر بار صحنه آفرینشى جدید ساختند و سفرنامه اى از زیبایى و شگفتى پیش رو قرار دادند. سفرنامه اى از جنسِ نقش و خط که هندسه معرفت را طى میکند تا به
کمال برسد.
و آنچه همواره از دل هر نقش و رنگ و خطى جاریست، عشق و معرفت است. این جریان سیال عشق بر گستره هر یک از بوم هاى نقاشى، مرزى از شگفتى و اعجاز میسازد و باز آفرینى سیر و سلوکى در هفت اقیلم عشق را در برابر قلب ها و چشمان مشتاق میسر مى سازد.

کیوریتور: آرش سلطانعلی

 • نصرالله افجه ای
 • علیرضا اسکندری
 • حسین احصایی
 • فریدون امیدی
 • سید محمد وحید جزایری
 • کاظم خراسانی
 • محمود زنده رودی
 • مرتضی شمیسا
 • جمشید شهرابی
 • علی شیرازی
 • اکبر میخک
 • حسین نوروزی