نمایشگاه نقاشی آثار هنرمندان معاصر ایتالیا

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایتالیا

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایتالیا در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی اثار هنرمندان معاصر ایتالیا

نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان معاصر کشور ایتالیا

گشایش جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰