نمایشگاه نقاشی انتزاع

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه انتزاع

آثار هنرمندان در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی انتزاع

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش جمعه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

انتزاع می تواند سبک درونی هنرمند در خوانشی اندیشه ورزانه باشد از آن رو که مفاهیم گسترده درون را درایجازی بصری و فرمی به تصویر می کشد. گمان می رود درون مایه های اکسپرسیو این آثار راه خود را از خلال سبک های متفاوتشان و با استفاده از فرم های نو به این حوزه باز کرده اند.

آثار گروهی نقاشی

سعید امکانی

صادق ادهم

الهام باقری

صفا بنایی

مهدی جلالی

آرزو جباری

هانیه کرکچی

زهرا نازدار