نمایشگاه نقاشی بک سفید

طاهره صمدی
طاهره صمدی
مرداد ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه نقاشی بک سفید

اثار منیره بهرامی

نمایشگاه نقاشی بک سفید

نمایشگاه انفرادی نقاشی بک سفید

گشایش جمعه ۱ مرداد الی ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

آثار این نمایشگاه حاصل مطالعه حالات درونی شخصیت هایی است که با گذر از ناملایمات و مشکلات زندگی نوید آینده ای روشن را به انسان می دهند . هر فیگور در پس زندگی اش خاطراتی دارد خوب یا بد نمی دانیم اما تمام حس و حال متأثر از این خاطرات گویی یک جا جمع شده است در نگاه هایشان . در این آثار فیگورها طوری به تصویر درآمده اند که گاه با نگاه مستقیم و گاه با نگاه به نقطه ای نامعلوم سعی در ایجاد ارتباط با مخاطب را دارند
رنگ ها بیانگر حس و حال درونی فیگورهاست و گویی هر رنگ درون هریک از آنها را حکایت می کند . به همین علت است که رنگ ها متنوع و البته با هارمونی انتخاب شده اند . رنگ ها آزادند و خود مسیرشان را پیدا می کنند و پخش می شوند در هم می غلطند و در نهایت بر روی صفحه ی سفید خودنمایی می کنند . کلاژ برای من تجربه ای تازه است که در جهت تکمیل شدن حس و حال کلی کارها از آن استفاده شد . تجربه ای دلچسب و البته کاربردی که در کارهای آینده ادامه خواهد داشت
وجه مشترک تمامی فیگورها صفحه سفید پشت سرشان است که گویی گذشته کاملا پاک شده و نوید آینده ای روشن در راه است . در واقع صفحه سفید اگر نباشد درخشش رنگی هم دیگر نیست و اگر درخشش رنگی نباشد دیگر نوید امید بخشی هم نیست.

منیره بهرامی