نمایشگاه نقاشی دریا

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
نمایشگاه آثار نقاشی دریا

نمایشگاه آثار نقاشی دریا در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی  دریا

نمایشگاه آثار نقاشی شهرزادلک

گشایش جمعه ۳۱ اردیبهشت الی ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

بـه عـقیده ی من در ایـن جهـان هیچ چیز الهـام بخـش تر از طـبیعت نیست و با غـرق شدن در طـبیعت به خودآگاهی دست پیدا می کنیم. زنـدگی کوتاه است و جـهان هستی, پـهناور. چه بـهتر که به تمـاشا و شـناخت و درک عـمیق طـبیعت بنشینیم.
دریـاهـا بخـش عـظـیمی از کـره خـاکی را فـرا گـرفتند کـه مظـهر زیـبایی ، شـکوه و آرامـش هستند و بـه مثـابه زنـدگی همـواره در جریان و تلاطم هستند.
اگر به طور عمیق به دریا بنگریم شاهد عـظمت هسـتی و درکی ژرف از زندگی خواهیم بود.

شهرزاد لک