نمایشگاه نقاشی دنیای من

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه ضحی علینژاد

نمایشگاه دنیای من در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی دنیای من

نمایشگاه انفرادی نقاش، ضحی علینژاد

گشایش جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

ایران ما، سرزمینی است با تاریخی کهن و فراز و نشیب های بسیار، آکنده از بیم ها و امید ها ،شادی ها و درد ها. سرزمین طرح ها و نقش های زیبا، رنگ های درخشان ،عمارت های چشم نواز ،مساجد با شکوه و طبیعت دل انگیز. سراسر خاطره و دلبستگی برای مردمان این دیار و دیدنی های بسیار برای مسافران دور. امید است با دیدن این آثار یاد وطن چون نسیمی بر قلب و روح دوستداران هنر بوزد.

ضحی علینژاد