نمایشگاه نقاشی دگردیسی

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه نقاشی دگردیسی

نمایشگاه دگردیسی در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی دگردیسی

نمایشگاه آثار سوررئال

گشایش جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

هنرمند امروز گرفتار در انزوای خویش، در پیله تنهایی، در انتظار دگردیسی برای نو شدن و تازه شدن است.
او میخواهد مرزهای واقعیت و وهم را درهم بیافکند و احساسات حقیقی اش را بیان کند .
زبان بیان احساساتش را رنگ انتخاب کرده و ورود به دنیای گسترده رنگ ها و سایه روشن ها، شروع پیمایش راهی است برای رفتن فراتر از اکنون.
دگردیسی از رنگ ها آغاز شده و قدم به دنیای فردی او میگذارد و پس از کشف ناخودآگاه او پا به دنیای خودآگاه و گستره بوم های نقاشی میگذارد.

کیوریتور: آرش سلطانعلی

 • بهمن بروجنی
 • رضا حسینی
 • همایون سلیمی
 • هادی جمالی
 • بهنام جمالی
 • داریوش فرد دهکردی
 • ژیلا کامیاب
 • مصطفی دشتی
 • هنگامه نجارباشی
 • آناهید کسمائی
 • افسون منتظری
 • مهدی جلالی
 • شیما مطلبی
 • الهام باقری
 • صفا بنایی
 • ساناز اسکندری
 • هانیه کرکچی
 • ملیحه رستمی
 • تانیا اسماعیلیان