نمایشگاه گروهی نقاشی رسالت

طاهره صمدی
طاهره صمدی
شهریور ۲, ۱۴۰۰
پوستر نمایشگاه گروهی نقاشی رسالت

نمایشگاه نقاشی رسالت در گالری ایده

نمایشگاه گروهی نقاشی رسالت

نمایشگاه گروهی آثار نقاشی رسالت

گشایش ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

رسالت

رسالت شخصی مرز بین دنیای مادی و دنیای معنوی ماست و برای هر شخص، منحصر به خود اوست.

شناخت رسالت زندگی، به ما این امکان را می دهدکه آزادانه تصمیم بگیریم، آزادانه خلق کنیم و آزادانه دیگران ارتباط برقرار کنیم. به عبارت دیگر هرکاری که انجام می دهیم و هر تصمیمی که بگیریم، در مرزهای رسالت زندگی و شخصی ما قرار خواهند داشت.

رسالت زندگی برای هر فردی ضروری است تا بتواند از حواس پرتی اش جلوگیری کند و تنها بر موارد مهم زندگی خود تمرکز کند، نه موارد بیهوده.

زیرا به واسطه رسالت زندگی برای خود محدودیت هایی ایجاد می کنیم و باتوجه به آنها هر زمان که با مسئله ای برخورد کردیم که از محدودیت ها خارج بود، به راحتی می توانیم تصمیم گیری کنیم و دیگر درگیری ذهنی نداشته باشیم.

به کوشش مینو بلال

  • زهرا پرگاه
  • سمانه گروسی
  • ابوحمید اسدی
  • سارا ایزدی پور
  • شیرین بابازاده
  • افشین باقری
  • هدی رفاهی
  • آزاده سرمدی
  • هیرو شیخ السلام
  • حسین عینی بخشی