نمایشگاه نقاشی طبیعت جان دار

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
آثار تانیا اسماعیلیان

نمایشگاه طبیعت جان دار در گالری ایده

نمایشگاه نقاشی طبیعت جان دار

نمایشگاه انفرادی نقاشی، تانیا اسماعیلیان

گشایش جمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

طبیعت از گذشته ها مورد اهتمام بشر بوده و انسان های نخستین با آمیختن در آن و مشاهده ی زیباییهایش ، از آن برای تمثیلات خود استفاده می کردند.طبیعت به معنای گسترده ی کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت در حالت کلی ، به پدیده جهان فیزیکی و زندگی اشاره دارد و همچنین قلمرو آن از ذرات زیراتمی تا خود گیتی گسترده است.طبیعت محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه هاست و دگرگونی از ویژگی های آنست وتلاش من در تجلی زندگی و دگرگونی در قالب بافت های منحصر به فرد و شیوه ی بیانی (سبک انتراعی) می باشد.

تانیا اسماعیلیان