نمایشگاه نقاشی یک گام در طبیعت

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹

نمایشگاه نقاشی یک گام در طبیعت

نمایشگاه گروهی نقاشی
افتتاحیه جمعه ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۸

احتمالآ شماهم دوست دارید لحظه ای در دل طبیعت ، جنگل انبوه و خاک باران خورده تاملی داشته باشید و در رویای خود گام بردارید . نمایشگاه حاضر، در واقع نگاهی سمبولیک به ذات هستی چنانچه میتوانست باشد ، دارد.

طبیعت همواره سرشار از هوای تازه و آرامش بوده است و شاید از بین موضوعهای سه گانه (طبیعت ، طبیعت بی جان و فیگور)، این طبیعت است که درک مجرد از هستی را در دل خود دارد.

  • حدیث علیپور
  • مریم ناظری
  • محبوبه مغربی