کاظم خراسانی

مریم مقدم
مریم مقدم
دی ۲۵, ۱۳۹۸
مسعود کشمیری
مسعود کشمیری
دی ۲۵, ۱۳۹۸
کاظم خراسانی

 

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی / ۱۳۵۵ فردوس / گرافیست، طراح، خوشنویس

فارغ التحصیل دکترای پژوهش هنر • کارشناس ارشد گرافیک / دانشگاه هنر تهران دکترای پژوهش هنر/وارشدگرافیک دانشگاه هنرتهران/عضوهیات علمی دانشگاه/عضوبنیادنخبگان/۵۵رتبه اول تاسوم وبرگزیده جشنواره های ملی وبین المللی/۱۳نمایشگاه انفرادی وبیش از۱۵۰ نمایشگاه گروهی،ایتالیا،فرانسه،ترکیه،پاکستان،تاجیکستان،قطر،بنگلادش،لبنان و،،/عضومزکزتوسعه تجسمی/مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ازسال ۷۶/موسس وریاست یکی ازشعب انجمن خوشنویسان ایران۷۶_۸۰/عضوانجمن هنرمندان شهرک سیته پاریس/عضوباشگاه نوابغ مدیریت ایران/هنرمندمدعو جهت فرصت مطالعاتی به سیته پاریس۲۰۱۵/برگزاری۱۴ ورکشاپ وسخنرانی درداخل وخارج ازکشور/طراح وسازنده المانهای شهری تهران،مشهد،کیش وشهرستان ها/مولف ۳ کتاب گرافیک و ۶ مقاله چاپ شده در مجلات

نمایشگاه گروهی خطاطی گالری شکوه | ۲۷ مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط/ کاظم خراسانی گالری ایده | ۱۶ آذر ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی گالری آرتیبیشن | ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | ۴ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط نگارخانه گویا | ۱۵ آذر ۱۳۹۸