کاویان هازلی

مسعود کشمیری
مسعود کشمیری
دی ۲۵, ۱۳۹۸
عبدی اسبقی
عبدی اسبقی
دی ۲۵, ۱۳۹۸
کاویان هازلی

 

کاویان هازلی

کاویان هازلی

متولد ۱۳۶۴ در کردستان است. او از رشته نقاشى دانشگاه هنر و سپس نقاشى از دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. در بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهى حضور داشته است.

او در گالرى شیرین، knack و والی واقع در سان فرانسیسکو، نمایشگاه های انفرادى برگزار کرده است. وی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللى هنر کودکان توکیو، در سال ۱۹۹۳ مدال طلا کسب کرد. همچنین در مسابقات ملى مدارس در سال ۱۳۸۳ مقام دوم را در طراحى پوستر به دست آورد. وى از سال ۱۳۹۰ تاکنون به آموزش هنر و نقاشى در موسسه هاى خصوصى در تهران مشغول است و از اعضاى انجمن هنرمندان نقاش ایران مى باشد.

نمایشگاه گروهی گالری شیرین | ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

نمایشگاه انفرادی نقاشی/ کاویان هازلی گالری شیرین ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی طراحی گالری ایسو | ۵ آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه انفرادی کاویان هازلی نگارخانه والی | ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، عکس، فیلم/ویدئو، دیجیتال آرت، گرافیک گالری باروک | ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

-نمایشگاه رویای ناتمام ۲۰ دی ماه گالری ایده ۱۳۹۸