آیدا رزاق زاده، هنرمند و نقاش
4.8/5 - (5 امتیاز)

آیدا رزاق زاده، بازیگر و هنرمند نقاش، در اولین نمایشگاه انفرادی خود در گالری ایده، دغدغه های شخصی اش را در مورد چالش های زنان و مسائل روز به تصویر کشیده است.

آثار ایدا رزاق زاده

فهرست مطالب

آیدا رزاق زاده، بازیگر و هنرمند نقاش، در اولین نمایشگاه انفرادی خود در گالری ایده، دغدغه های شخصی اش را در مورد چالش های زنان و مسائل روز به تصویر کشیده است. در آثار او زنان با مشکلات شخصی و درونی که از جامعه نیز تاثیر می گیرد روبرو هستند. در خود فرورفته، خسته، ساکت و پرسشگراند و در فضایی تئاترگونه با یک شی که گویی شمایل آن مساله است تنها شده اند.

تنهایی که نمی دانیم تامل برای یافتن راه نجات است یا نشانگر حجم سنگین بار روحی است که بر دوش آنها است. آیدا رزاق زاده به گونه دیگری نیز این دغدغه مندی را می کاود؛ به عنوان مثال زمانیکه در زمینه اثر اسبی در تخت خوابیده و از روح سرکش و عصیان گر او هیچ نشانی نیست و یا بر صفحه انحنادار شطرنج آدمکانی در لباس هایی خاص و با نگاهی غریب وجود دارند که انگار به ناگاه در آن لحظه افتاده اند، می توان موقعیت های روانی و جامعه شناختی را تصور کرد که یک ذهن زنانه این سوژه های جایگزین را در نقش خود می چیند و زاویه نگاهش را از انحصار چارچوب های معمول بیرون کشیده و درک روایی تازه ای را رقم میزند.

اینگونه عناصر نقاشی های او در خدمت به تصویرکشیدن پیچیدگی های یک رابطه درامده اند، رابطه ای که در ذاتش از روح و جسم زن به سمت اشیا، جامعه و زندگی روان است و تعادل، آرامش و زیبایی را می طلبد.

آیدا رزاق زاده

گالری ایده در شهریور ماه امسال میزبان نمایشگاه آثار نقاشی آیدا رزاق زاده خواهد بود. هنرمند جوانی که علاوه بر نقاشی در حوزه تئاتر و سینما نیز بسیار فعال است. او زنانگی پنهان در پدیدار های اطرافش را به تصویر می کشد، آنچنان که عناصر آثارش در طلب تفسیر خویش در «نسبتی» هستند که او به عنوان یک زن با زندگی دارد. برای او مفاهیم کلی مانند ارتباط با هستی، جایگاه انسان در زندگی و شرایط اجتماعی در این موقعیت ذهنی تعریف می شوند و به ایجاد حالات درونی مورد نظر او همچون تعادل و آرامش یاری می رسانند.

خویشتنی که او سعی در کشف آن دارد لایه های خود را از مرز های روزمرگی تا بطن روح گسترده است و نقاش را بر آن می دارد تا از معمول ترین «چیزها» در هیئت اشیا و موقعیت های پیش رو به درک آن برسد و امر ساده نه تنها در سادگی اش فهم و تاثیرگذار شود بلکه راه به دغدغه های روح او نیز ببرد. در حقیقت تضاد و غیابی که مابین عناصر در آثار او سربرمی آورند زندگی را به پرسش گرفته اند، پرسش از وجهی که در دل تاریکی نور را فرا می خواند.