اقدامات صنیع الملک در گرافیک مطبوعات ایران
امتیاز دهید

گذار از مرحله تولید تک نسخه ای به مرحله انبوه صنعتی در گرافیک ایران؛ مرهون اقدامات صنیع الملک است. صنیع المک را پدر گرافیک مطبوعات ایران میدانند. اقدامات نوخواهانه او در زمان قاجار توانست تحول و تعاملی در ساختار و طراحی گرافیک ایران ایجاد کند. مقدمه اقدامات صنیع الملک، بیانگر آن است که کنش های وی در تبعیت از شرایط جامعه آن زمان قرار داشته است، اما از آنجا که او همچون هر هنرمند خالق دیگری نمی توانسته در برابر تحولات اجتماعی دوران خویش منفعل باشد، لذا به عنوان هنرمند، در تعاملی پیوسته و منسجم با تغییرات حاکم بر ساختارهای جامعه توانست ابعاد نوینی در ساختار طراحی گرافیک ایران پدید آورد. تحولات جامعه در دوران قاجار در حوزه های اجتماعی،...

روزنامه وقایع الاتفاقیه و چهره صنیع الملک

فهرست مطالب

گذار از مرحله تولید تک نسخه ای به مرحله انبوه صنعتی در گرافیک ایران؛ مرهون اقدامات صنیع الملک است. صنیع المک را پدر گرافیک مطبوعات ایران میدانند. اقدامات نوخواهانه او در زمان قاجار توانست تحول و تعاملی در ساختار و طراحی گرافیک ایران ایجاد کند.

مقدمه

اقدامات صنیع الملک، بیانگر آن است که کنش های وی در تبعیت از شرایط جامعه آن زمان قرار داشته است، اما از آنجا که او همچون هر هنرمند خالق دیگری نمی توانسته در برابر تحولات اجتماعی دوران خویش منفعل باشد، لذا به عنوان هنرمند، در تعاملی پیوسته و منسجم با تغییرات حاکم بر ساختارهای جامعه توانست ابعاد نوینی در ساختار طراحی گرافیک ایران پدید آورد.

تحولات جامعه در دوران قاجار در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنعتی رخ داد که با آنکه خارج از حیطه هنر بود اما در بالندگی طراحی گرافیکی ایران سهیم بودند.

تحولات سیاسی و فرهنگی دوران قاجار؛ یعنی تولید مطبوعات و ورود و رواج فن چاپ نقشی کلیدی در شکل گیری شاخه ای نوین از گرافیک به نام گرافیک مطبوعاتی به همت صنیع الملک بر عهده داشت.

در این مقاله همت بر آن است تا به بررسی نقش صنیع الملک و واکاوی عوامل موثر در ایجاد و رشد گرافیک مطبوعاتی ایران پرداخته شود.

صنیع الملک
صنیع الملک

صنیع الملک کیست؟

میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی ؛ ملقب به صنیع الملک چاپگر و گرافیست سده ۱۳ هجری، در سن ۱۵ سالگی برای تعلیم نقاشی نزد مهر علی اصفهانی، نگارگر و نقاش دربار فتحعلی شاه فرستاده شد. از قرائنی که در دست است، در حدود سال ۱۲۲۹ ه. ق. متولد شده و فرزند میرزا محمد غفاری و از خانواده قاضی عبدالمطلب غفاری کاشانی و عموی محمد غفاری (کمال‌الملک) می‌باشد.

صنیع الملک این لقب را از کوشش هایش در روزنامه دولت، در سال ۱۲۳۹به دست آورد. او به حمایت و مساعدت حسین‌علی خان نظام الدوله مشیر الملک به ایتالیا سفر کرد و چند سال در موزه‌های فلورانس و رم مشغول فراگیری و تمرین نقاشی بود.

لقب نقاش باشی قاجار

پیشرفت او  در سال (۱۲۵۸ ه. ق) که جوانی ۲۵ ساله بود امکان و مجوز حضور در دربار محمد شاه قاجار را داد. این پرده رنگ روغنی از چهره‌ی شاه تهیه کرد و چندی بعد به سمت نقاشباشی دربار منصوب شد. این پرده قدیمی ترین اثر صنیع الملک است و تاریخ ۱۲۵۸ را بر خود دارد.

نقاشی محمد شاه قاجار توسط صنیع الملک
نقاشی محمد شاه قاجار توسط صنیع الملک

روزنامه وقایع الاتفاقیه

صنیع الملک در اروپا، علاوه بر تکمیل رشته نقاشی، در امور چاپ لیتوگرافی نیز تحصیل کرده، اطلاعات مفیدی کسب کرده بود. به این سبب در سال ۱۲۷۷ه. ق. ریاست دارالطباعه ، اداره امور چاپ و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه که از اقدامات و تاسیسات  مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیر بود و تا آن موقع ۴۷۱ شماره از آن به طور هفتگی منتشر گردیده بود، از طرف ناصرالدین شاه به عهده میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی گذاشته شد.

شاه از او خواست که روزنامه مزبور را به صورت آبرومندتر و بهتری در آورد و در هر شماره تصاویری از رجال و شخصیت های درباری و سیاسی و مناظر تهران و بعضی وقایع و اتفاقات، نقاشی و چاپ کند.

 

روزنامه وقایع الاتفاقیه و چهره صنیع الملک
روزنامه وقایع الاتفاقیه

 

هزار و یک شب

 هزار و یک شب ؛ نسخه مصور و مذهبی است از کتاب هزار و یک شب، که توسط صنیع الملک و به دستور ناصر الدین شاه در ۷ سال تولید شد. این کتاب که مشتمل بر ۱۱۳۴ تصویر است در حال حاضر در موزه گلستان نگهداری میشود.

از دیگر آثار برجسته و مربوط به این دوره تابلوی صف سلام فتحعلی شاه  اثر میرزا نقاش است.

 

رافائل ایران

صنیع الملک تابلویی به تقلید از تابلو ( مدونای فولین یو ) رافائل کشیده است ؛ که این تابلو تصویر میرزا علی اصغر خان اتابک ملقب به امین السلطان  است.

اثر صنیع الملک
امین السلطان

این تابلو بر دیوار تالار پارک وی نصب بود تا زمانی که جنگی داخلی میان دولتیان و ستارخان در گرفت، تابلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سوراخ شد ؛ اما تابلو به هنرمندی علی اکبر کاشانی، تعمیر و در مدرسه دارالفنون بر دیوار نصب شد. از این حیث در محافل هنری ایران، او را رافائل ایران نامیدند.

 

تحلیل آثار صنیع الملک

شخصیت‌پردازی در آثار صنیع‌الملک چشم‌اندازهایی از سرشت و نهاد وجودی و نشانه‌هایی از رفتارشناسی کاراکترها را نشان میدهد.

او در آثارش به نمایش طبقه اجتماعی وکاراکترهای آنها پرداخته است. او به شکلی از بیانی در ارائه شخصیت‌ پردازی دست پیدا می‌کند که در آن مقطع زمانی بی نظیر است. تک چهره‌های صنیع الملک نشانگر و بازآفرین  روحیات و خصوصیات فردی سوژه‌های او است.

سرشت و روحیه اشخاص و توجه به ساحت‌های درونی و رنگارنگ آدم‌ها تجلی یافته است. این مهم مجالی برای موشکافی و تامل در درونیات‌شان را برای مخاطب اثر فراهم می‌کند. نگاه به درون، ساحت‌های گسترده‌تر و رنگارنگ‌تری را در بر می‌گیرد و تفاوت رفتار و حالت‌ها بیشتر به چشم می آید.

اثر صنیع الملک
نقاشی گروهی از زمان قاجار

 

در چهره‌پردازی‌های گروهی صنیع الملک، طبع شوخ او نمایان می‌شود. تعدد و تکثر آدم‌ها با سیمای ظاهری به هنرمند امکان می‌دهد که بیش از پیش سرشت و روحیه اشخاص را در پرتره‌های آنان جلوه‌گر کند .

تابلو علی اصغر خان اتابک، اثر صنیع الملک

 

تاسیس اولین هنرستان ایران

پس از آنکه در سال ۱۲۳۹ صنیع المکل از طرف ناصر الدین شاه بهعنوان مدیر چاپ و سر دبیر روزنامه دولت انتخاب شد ؛ در سال ۱۲۴۰ نخستین مدرسه نقاشی ایران، توسط صنیع الملک تاسیس شد.خبر این تاسیس در شماره ۵۱۸ روزنامه علیه دولت ایران نوشته شد.

اسلوب پرسپکتیو، سایه روشن و موازین نقاشی کلاسیک غربی به دانش آموزان آموخته شد.

در اولین مراکز آموزشی هدف اصلی تربیت شاگردانی بود که اصول و قواعد نقاشی واقعگرا و شبه عکاسی را فرا گیرند. بنابراین شاگردان از تصاویر استادان رنسانس اروپا و همچنین از آثار لیتوگرافی و عکاسی کپی میکردند.

پس از بازگشت او از اروپا به ایران و با توجه به علاقه و تمایل شدیدش در جهت توسعه هنر نقاشی ایران و آموزش شاگردان فراوان در این رشته، مقداری وسایل نقاشی، سمه های رنگی و گراور به همراه خود به ایران آورد که بعد ها در این هنرستان مورد استفاده قرار گرفت.

 

فرنگی سازی

هنرمندان دوران زندیه، که هسته مرکزی هنرمندان قاجار تشکیل میدادند، شیوه ای در نقاشی بر گزیدند ؛ که آن را فرنگی سازی مینامیدند. فرنگی سازی اذغام شیوه های نقاشی اروپایی و غربی با سنت های تقاشی ایرانی است.

نکته مهم در بررسی ویژگی های نقاشی دوره قاجار، به شرح زیر است:

  • کثرت پرده‌های رنگ و روغن به‌اندازه نسبتاً بزرگ و استفاده از رنگ و روغن که یک قرن بعد از صفویه در ایران رواج پیدا کرد.
  • نمایش شوکت و کسوت پادشاهان که بزرگ ترین و بهترین نقاشی های قاجار را شامل میشود( شاهان قاجار سفارش دهنده و حامیان این سبک از نقاشی بودند.)
  • رواج تک چهره و پرتره
  • رعایت اصول طبیعت نگاری
  • پرداخت و توجه به حالات چهره شخصیت ها

 

مضامین نقاشی های قاجار

منظره سازی، شمایل نگاری، صحنه‌های رزم و بزم، بندبازی، حرکات موزون و موضوعاتی که با شعر و ادبیات پارسی پیوند دارد؛ از مضامین نقاشی دوران قاجار است.

 

معروف ترین شمایل حضرت محمد

معروف ترین نقاشی شمایل از حضرت محمد مربوط به صنیع الملک است ؛ این نقاشی بدون نقاب با جزییات کامل تصویر شده است.

نقاشی حضرت محمد
نقاشی صنیع الملک از حضرت محمد

 

درباریان قاجار

از موضوعات پر اهمیت د رحوزه کار صنیع المک؛ چهره‌نگاری است که برای نصب در اماکن رسمی و دولتی در نظر گرفته شده بود.

مثلاً نقش چهره، در حالت نشسته روی صندلی، ایستاده تمام قد، دو زانو در حالت نشسته با پشتی. البته این نقاشی‌ها مخصوص پادشاهان قاجار، شاهزادگان، وزرا و دیگر وابستگان به دربار است. در این چهره پردازی‌ها پرداختن به جزئیات چهره و نیز توصیف شخصیت در درجه اول اهمیت قرار داشت.

تحولات سیاسی موثر بر اقدامات صنیع الملک

اقدامات صنیع الملک را نمیتوان کاملاً آبستن خلاقیت او دانست و شرایط محیطی و ساختارهای اجتماعی را نادیده گرفت. تولید و تحولات هنری اغلب بر مبنای وابستگی و تبعیت از شرایط سیاسی جامعه است.  ملاحظات سیاسی با تولید هنر از دیرباز در تعاملی پیوسته و ناپیوسته قرار داشته است.

تولیدات هنری در جامعه قاجار مشتمل بر قواعد، منازعات، سرمایه و منش بوده است. واقعیت های سیاسی حاکم بر جامعه ( عوامل تعیین کننده انواع هنر و موضوعات آن)  این گونه بوده است که تعیین شود چه چیزی تولید شود، چگونه اجرا شود، به چه شکل به دست مخاطب برسد و به طور خلاصه ساختار تولید، اجرا و انتشار آن چه گونه باشد.

چاپ نخستین روزنامه مصور و دولتی ایران در زمان ناصر الدین شاه و به دستور مستقیم او انجام شد. این موضوع سرآغاز شکل گیری گرافیک مطبوعاتی و یا شاخه ای نوین از طراحی گرافیک مطبوعاتی ایران شد.

اولین روزنامه مصور ایران
اولین روزنامه مصور ایران

روزنامه های دولتی مصور به لحاظ ویژگی های نوشتاری و تصویری به وضوح بیانگر اهمیت اهداف سیاسی حاکم بر کشور بود تا حدی که حتی در یک شماره از این روزنامه ها چهرۀ یکی از عوام جامعه دیده نمیشود و تمامی تصاویر مندرج همچون متن روزنامه ها فرمایشی و مملو از تبلیغات درباری بود و به منظور ارائۀ اقتدار، صلابت، صحت، قدرت و مشروعیت بخشی نظام سیاسی به حاکمیت قاجار تولید و منتشر شده اند.

شایان ذکر است که عوامل سیاسی حاکمیت آن زمان بر کنش های نو گرایانه صنیع الملک موثر بود اما بستر این کنش ها در تعامل با سایر ابعاد اجتماعی همچون تحولات فرهنگی و صنعتی جامعه نیز در ارتباط بوده است.

تحولات فرهنگی موثر بر اقدامات صنیع الملک

تغییر قلمرو فرهنگی و شیوه اطلاع رسانی از شفاهی به نوشتاری و یا از جارچی به مطبوعات از اتفاقات موثر در ارتقای مطبوعات ایران بود.

گسترش ارتباطات و تعاملات با اروپا منجر به نوجویی های معنوی همچون: تاسیس مدارس، ورود آرا و عقاید غربی، دگرگونی در بنیادهای فکری و بازاندیشی در سنت های جامعه شد.

مطبوعات، آگاهی عمومی و جمعی و سطح دانش مردم را افزایش داد و درعین حال مدارس نوین باعث رشد جمعیت باسواد کشور شد و در نتیجه مخاطبان مطبوعات افزایش یافتند.

تولید و رشد دستاوردهای مطبوعاتی همچون : روزنامه ها، مجلات، اعالن ها، کتاب و … و تغییر شیوه  اطلاع رسانی از شفاهی به نوشتاری و یا انتقال اخبار دولتی و عمومی از شیوۀ سنتی پیک و جارچی به شیوۀ نوین یعنی مطبوعات، هریک نیازمند کاربرد اصولی صفحه آرایی، همچون:  طراحی گرید، طراحی لوگو، انتخاب نوع و اندازۀ قلم، تعداد ستون، فاصلۀ سطر بود. در ادامه تصاویر روزنامه های قاجار را میبینیم.

تحولات نام برده شده را میتوان از زیرساخت های گرافیک مطبوعاتی ایران برشمرد که به همت صنیع الملک و دیگر هنرمندان هم عصر وی انجام شد.

تحولات صنعتی موثر بر اقدامات صنیع الملک

گسترش صنعت چاپ از تحولات مهم صنعتی عصر قاجار به شمار می‌رود. در این دوره برای نخستین‌بار دانش از انحصار کتابخانه‌ها خارج شد و از طریق چاپ و انتشار کتاب تحولی نوین در نظام آموزشی به وجود آمد.

شکست های پی در پی ایران در برابر روسیه و ورود مدرنیسم به ایران در کنار دیگر  شاخصه های مدرن سازی همچون:  ضرورت تحولات آموزشی و تربیتی ، اعزام محصل و دانشجو به خارج از کشور، ورود دیپلمات ها و بازرگانان اروپایی به ایران، اقدامات روشنفکران تبعیدی و خارجیان مقیم ایران، ترجمۀ کتابها و مطبوعات اروپایی به زبان فارسی و … هریک نقشی در راستای نوسازی و اصلاحات جامعه بر عهده داشت.

ورود و رواج چاپ مهم ترین عامل شکل گیری مطبوعات در ایران بود. حیات فرهنگی هر کشور از سرنوشت مطبوعات آن جدا ناپذیر است و انتشار دانش و آگاهی به تعالی فرهنگ جامعه مدد میرساند.

صنعت چاپ، پاسخ به تمامی نیازهایی بود که در جامعه به علت نوسازی های سیاسی و نوسازی های فرهنگی صورت گرفت و مکمل اصلاحات جامعه شد. در این جا شایان ذکر است یک مبحث مرتبط به مقاله؛ با محتوای بررسی چاپ در زمان قاجار توضیح داده شود که با رنگ زرد، سوتیتر شده است.

مطبوعات در ایران
مطبوعات در ایران

 

اولین کتاب چاپی در زمان قاجار

نخستین چاپ خانه ای که وجود آن در دوره ی قاجار مسلم است، چاپ خانه ای است که در سال ۱۲۳۳هـ.ق سال قبل از آن توسط آقا زین العابدین تبریزی ایجاد شد. آقا زین العابدین به دستور عباس میرزا به روسیه رفته و آشنایی با چاپ و چاپ خانه را در آن جا فرا گرفته بود و با خرید ماشین چاپ به ایران برگشت و با تأسیس چاپخانه شروع به فعالیت کرد.

این چاپ خانه با حروف سُربی کار می کرد و پس از مدتی کتابی موسوم به ( فتح نامه)  از آن بیرون آمد. فتح نامه به عنوان نخستین کتابی که در ایران چاپ شد، به وسیله ی ( میرزا ابوالقاسم قائم مقام) تألیف شده بود. این کتاب به زبان عربی بود و موضوع آن به جنگ های ایران و روس مربوط می شد و حوادث را تازمان انعقاد عهدنامه ی گلستان(۱۸۱۳م/۱۲۲۸هـ.ق) دربرمی گرفت.

اولین دستگاه های چاپ در زمان قاجار از روسیه وارد ایران شدند.

صنعت چاپ ؛ به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل تغییر و پیشرفت دگرگونی های عمیقی در اشاعه دانش اجتماعی، بالندگی فکری و فرهنگی و گرافیک مطبوعات ایجاد کرد.

صنعت چاپ مهمترین پیش شرط فنی لازم در شکل گیری کنش های نوگرایانۀ صنیع الملک در ایجاد گرافیک مطبوعات است.  نقش کلیدی صنیع المک در بهره گیری از این صنعت در بازتولید مطبوعات مصور بیش از دیگر وجوه آن مشهود است. اقدامات صنیع المک منجر به ظهور انواع جدیدی از نقاشی به نام هنرهای عامیانه در مطبوعات مردمی شد که در نهایت بستر ممتاز شدن جایگاه اجتماعی هنرمندان مردمی را فراهم ساخت و هنر را از انحصار طبقۀ فرادست جامعه به عموم مردم تغییر داد.

 

روزنامه دولت علیه ایران

از پی دستور ناصر الدین شاه، مبنی بر انتشار روزنامه مصور، صنیع الملک کار خود را در روزنامه وقایع الاتفاقیه و روزنامه دولت علیه ایران به عنوان مدیر هنری و اجرایی آغاز کرد.

از نظر صفحه آرایی و تصویر سازی؛ اقدامات وی در گرافیک مطبوعات ایران غیر قابل چشم پوشی است. او بزرگ ترین و مهم ترین بانی گرافیم مطبوعات ایران است.

ایجاد روابط هندسی منظم میان نوشتار و تصویر از ابداعات اوست که اول بار در روزنامه دولت علیه ایران دیده میشود.

او با عملکرش در ترکیب بندی عناصر بصری روزنامه از نوشته و متن تا طراحی و تصویر، موفق به ایجاد روابطی بر اساس سنن کتاب آرایی شد که همسو با تحولات فرهنگی کشور و داده های وارده از فرهنگ اروپا بود.

وجود سرلوح روزنامه در صدر صفحه نخست، بهره گیری از قلم با اندازه ثابت برای عنوان اصلی و عناوین فرعی،  تلاش برای انسجام بصری صفحات، کادر بندی ، جدول کشی ، نشان از شانایی و تسلط وی از هنر کتابت و صفخه آرایی بود. از دیگر ابداعات صنیع الملک، قرار گیری دو صفحه روبه روی هم است.

 

سرلوح روزنامه چیست؟

سرلوح طرحی قوی و مشخص از نماد و نشان شاهنشاهی بود که با اندازه ای چندین برابر طرح قبلی که حدود نیمی از صدر صفحه نخست را به خود اختصاص میداد. ساختار طراحی، سایه پردازی و عناصر تزیینی چو هلالی از نقوش گیاهی ؛ همه برداشت هایی از هنر غرب بودند. بزرگ کردن تیتر و امتداد آن از یک صفحه به صفحه روبه رو از دیگر فنون کاری اوست.

صنیع الملک؛ هر جا که اقتضای مطالب به ویژه اطلاعات تصویری روزنامه مجال میداد آنقدر تصاویر را بزرگ میکشید تا تمام یا بخشیاز همان صفحه و یا صفحه دیگر را در بر بگیرد ؛ به این ترتیب با ترسیم تصاویر در قطع بزرگ، افزون بر بیان ابهت و روایت جلال و شکوه صحنه های درباری و سلطنتی، موفق به ایجاد ارتباط بین دو صفحه روبه رو نیز میشد.

 

پدر گرافیک مطبوعات ایران

پس از واگذاری مسئولیت سر دبیری به ابولحسن خان غفاری، در حقیقت وی مدیر هنری چهار شد. زیرا مسئولیت طراحی، اجرا و چاپ آنها بر عهد او گذاشته شد. این چهار روزنامه شامل:

  • روزنامه ولت علیه ایران با عنوان روزنامه دولتی و مصور
  • روزنامه دولتی بدون تصویر
  • روزنامه ملتی یا ملت سنیه ایران
  • روزنامه علمی یا روز نامه علمیه دولت علیه ایران

به دلیل تبحر وی در این هنر و به دلیل پشیگامی وی در هنر مطبوعات و بر اسا ابداعات و اقدامات نوگرایانه اش در شکل گیری گرافیک مطبوعاتی ، اورا پدر گرافیک مطبوعات ایران نامیدند.

 

در پایان

تحولات سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی گرچه خارج از قلمرو هنر رخ میداده است و ظاهراً در تولید آن نمودی مستقیم نداشته، اما پیش شرط ضروری در فرایند ایجاد و بالندگی هنر محسوب میشده است.

این تحولات ؛ تولید مطبوعات و ورود و رواج فن چاپ، نقشی کلیدی در شکل گیری بخشی مهم و نوین از گرافیکبه نام گرافیک مطبوعاتی به همت صنیع الملک بر عهده داشت.

در هیچ دوره ای از تاریخ هنرمند منفعل و جدا از فضای اجتماعی نبوده است. صنیع الملک به عنوان تولید کننده همانند دیگر هنرمندان خود را در کنار تحولات جامعه میدیده است . کنش هماهنگ هنرمند و جامعه منجر و منتج به رابطه ای پویا بین هنر و جامعه است.

 

نویسنده و گردآورنده : مینا سیدی

 

منابع

https://jsal.ut.ac.ir/article

https://fa.wikifeqh.ir

http://malekmuseum.org/

https://lilit.ir

https://artsobhan.com

https://www.motekhassesan.com

http://www.araas.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *