اثر سحر نجمی
گالری ایده

روزنه ای به یک رویا

افتتاحیه نمایشگاه نقاش معاصر، سحر نجمی، که به کاوش در زنانگی می پردازد.   افتتاحیه نمایشگاهی از آثار سحر نجمی،

Read More »
اثر عبدی اسبقی
گالری ایده

رابطه انسان و طبیعت در هنر 

به بهانه نمایشگاه نقاشی «انسان، حیوان، طبیعت» در شرح این رویدادِ هنری آمده است: طبیعت همواره برای هنرمندان رهایی بخش

Read More »